ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM DERNEĞİ

Neden Sağlıklı Yaşam?

Cengiz KESİCİ
Uzman Gıda Mühendisi

Genel Başkan

Üretken, mutlu ve kaliteli bir hayat sürdürebilmek için en önemli koşul sağlıklı olmaktır. Kişinin sağlık durumu anne ve baba adayının bebek sahibi olmaya karar verdikleri andan başlar, anne karnında devam eder ve hayat boyu tutum ve davranışlarından etkilenerek sürer.

Anne ve baba adayının ihtiyacı olan vitamin mineral ve diğer besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarlarda tüketmeleri, uygun ağırlıkta olmaları, sigara ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmaları bebeğin hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmesini etkiler.

Gebelik döneminde ise annenin sağlıklı beslenmesi, daha az stresli ve kendi kişisel özelliklerine uygun hareketli bir yaşam tercih etmesi, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırması bebeğin sağlıklı gelişmesini olumlu yönde etkiler.

Bebeğin doğumdan itibaren 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi, 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmesi ve uygun ek besinlere zamanında başlanması, büyüme ve gelişmesinin izlenmesi, aşılanması ve erken çocukluk gelişimini sağlayacak oyun ve eğitim aktivitelerine zaman ayrılması sağlıklı bir yetişkinlik için ilk ve en önemli adımlardır.

Yetişkinlik döneminde de bireylerin sadece hastalık dönemlerinde değil tüm yaşam boyu kendi sağlıklarını korumaya çalışmaları ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen unsurlardan uzak durmaları mutlu ve üretken bir yaşam sürmeleri için gereklidir. Ancak bunu sağlamak için kişilerin sağlıkla ilgili konularda doğru, etkili ve sürekli olarak bilgilendirilmeleri, farkındalık düzeylerinin arttırılarak sağlık bilinçlerinin geliştirilmeleri gerekir.

Tüm bu nedenlerle Uluslararası Sağlıklı Yaşam Derneği genel sağlığın korunmasını öncelikli hedef kabul ederek Yaşama sağlıklı başlaması ve sağlıklı bir şekilde devam emesinin desteklenmesi,

Toplumun her kesiminin daha hareketli bir yaşam sürdürmesinin teşvik edilmesi,

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan (obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz ve diğer kronik hastalıklar) korunması,

Öncelikle: Özel gruplar (bebek, çocuk, ergen, yaşlı, gebe ve emzikli) başta olmak üzere toplumdaki herkesin yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

Sağlıklı, güvenilir ve temiz gıdaya ulaşımın teşvik edilerek üreticilerin bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi,

Toplum sağlığını olumlu etkileyen ve geliştiren gıda, sağlık ve ihtiyaç maddelerinin üretimi, tüketimi ile kullanımının teşvik edilmesi,

Hem üretici hem de tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması,

Ürünlerin sağlıklı ve mevzuata uygun üretilmesi için tüketiciler adına denetlenmesi, kontrol edilmesi ve takip edilmesinin desteklenmesi,

Bu faaliyetler sürdürülürken tüketici haklarının savunulması gibi faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Makaleler