usayder

KURULUŞ AMACIMIZ

Derneğimiz insanların daha sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

DERNEK HEDEFLERİMİZ

ARAŞTIRMALAR YAPMAK

Sağlık konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Güncel sağlık konularını bilimsel bir temele oturtmak.

BİLİNÇLENDİRMEK

Genel sağlık konusunda tüm insanları bilgilendirmek, doğrular konusunda bilinçlendirmek

SAĞLIĞI KORUMAK

Dernek faaliyetleri ile halkın sağlığını koruyabilmek ve onların kaliteli bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak.

PROJELER YÜRÜTMEK

Dernek faalliyet konuları ile ilgili yapıcı projeler geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

DOKÜMAN HAZIRLAMAK

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar başta olmak üzere halk sağlığı konusunda yazılı ve görsel dokümanlar hazırlamak.

SESİMİZİ DUYURMAK

Tüm bu hedef ve faaliyetlerimizle sağlık konusunda sesimizi ulaşabileceğimiz en uzak yere kadar duyurmak.

NEDEN SAĞLIKLI YAŞAM?

Üretken, mutlu ve kaliteli bir hayat sürdürebilmek için en önemli koşul sağlıklı olmaktır. Kişinin sağlık durumu anne ve baba adayının bebek sahibi olmaya karar verdikleri andan başlar, anne karnında devam eder ve hayat boyu tutum ve davranışlarından etkilenerek sürer.

Anne ve baba adayının ihtiyacı olan vitamin mineral ve diğer besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarlarda tüketmeleri, uygun ağırlıkta olmaları, sigara ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmaları bebeğin hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmesini etkiler.

Gebelik döneminde ise annenin sağlıklı beslenmesi, daha az stresli ve kendi kişisel özelliklerine uygun hareketli bir yaşam tercih etmesi, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırması bebeğin sağlıklı gelişmesini olumlu yönde etkiler.

Bebeğin doğumdan itibaren 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi, 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmesi ve uygun ek besinlere zamanında başlanması, büyüme ve gelişmesinin izlenmesi, aşılanması ve erken çocukluk gelişimini sağlayacak oyun ve eğitim aktivitelerine zaman ayrılması sağlıklı bir yetişkinlik için ilk ve en önemli adımlardır.

Yetişkinlik döneminde de bireylerin sadece hastalık dönemlerinde değil tüm yaşam boyu kendi sağlıklarını korumaya çalışmaları ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen unsurlardan uzak durmaları mutlu ve üretken bir yaşam sürmeleri için gereklidir. Ancak bunu sağlamak için kişilerin sağlıkla ilgili konularda doğru, etkili ve sürekli olarak bilgilendirilmeleri, farkındalık düzeylerinin arttırılarak sağlık bilinçlerinin geliştirilmeleri gerekir.

Tüm bu nedenlerle Uluslararası Sağlıklı Yaşam Derneği genel sağlığın korunmasını öncelikli hedef kabul ederek Yaşama sağlıklı başlaması ve sağlıklı bir şekilde devam emesinin desteklenmesi,

Toplumun her kesiminin daha hareketli bir yaşam sürdürmesinin teşvik edilmesi,

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan (obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz ve diğer kronik hastalıklar) korunması,

Öncelikle: Özel gruplar (bebek, çocuk, ergen, yaşlı, gebe ve emzikli) başta olmak üzere toplumdaki herkesin yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

Sağlıklı, güvenilir ve temiz gıdaya ulaşımın teşvik edilerek üreticilerin bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi,

Toplum sağlığını olumlu etkileyen ve geliştiren gıda, sağlık ve ihtiyaç maddelerinin üretimi, tüketimi ile kullanımının teşvik edilmesi,

Hem üretici hem de tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması,

Ürünlerin sağlıklı ve mevzuata uygun üretilmesi için tüketiciler adına denetlenmesi, kontrol edilmesi ve takip edilmesinin desteklenmesi,

Bu faaliyetler sürdürülürken tüketici haklarının savunulması gibi faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.