Cengiz Kesici

Cengiz Kesici

DOĞUM TARİHİ/YERİ

04 Ağustos 1964, Ankara

EĞİTİM DURUMU

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,Yüksek Lisans, Ankara, 1998

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Lisans Programı. Ankara, 1988

Esenevler Lisesi, Ankara, 1981

Dikmen Ortaokulu ve İlkokulu,   Ankara, 1978

İŞ DENEYİMİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Uzman Gıda Mühendisi   09. 2018

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri  28.09.2018

Cumhurbaşkanlığı Besin ve Beslenme Güvenliği Müdürü  2014 -2016

Başbakanlık Gıda Güvenliği Sorumlusu  2013 – 2014

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri 2011 – 09 2018

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı, 2004-2011

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü,  1995-2004

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gıda Mühendisi, 1989 -1995

Türk Standartları Enstitüsü Mamul Gıdalar Komisyon üyeliği, Başkan Vekilliği 2006 – 2016

BECERİLER

-Bilgisayar : Windows, Microsoft Office, İnternet. 

-Yabancı Dil :İngilizce. 

-B Sınıfı Sürücü Belgesi

İLGİ ALANLARI

Kitap okumak, yürüyüş yapmak

MEDENİ DURUM

Evli, iki çocuk babası

ALINAN EĞİTİMLER

ISO 9000, HACCP, Tömer İngilizce Eğitimi, Avrupa Birliği Temel Eğitimi, Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitimi, Sağlık Bakanlığı gıda ürünleri, kozmetik ürünleri, eşya levazım (temizlik malzemeleri) eğitimleri.

KOORDİNATÖRLÜĞÜMDE YAPILAN FAALİYETLER

 • Obezite Mücadele Kontrol Programı,
 • Tuzun azaltılması eylem planı,
 • Kantinlerde fast foodların yasaklanması,
 • Okul sütü kampanyası,
 • Kamu ve özel okullarda Beyaz Bayrak kampanyası,
 • Kamu ve özel okullarda Beslenme Dostu Okul Kampanyası,
 • Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması  2010,
 • İlköğretim okullarında diyabet çalışması,
 • Sağlık ve beslenme konularında 110 adet kitap,
 • Beslenme ve diyabet web siteleri,
 • Ülkemiz çapında okullarda yeterli ve dengeli beslenme kampanyası,
 • Emniyet Genel Müdürlüğümüzle beraber aşırı kilolu emniyet teşkilatımızın eğitimi ve zayıflatılma kampanyası.
 • Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gıda güvenliği sisteminin kurulması.

BİLİMSEL YAYINLAR

 • -Editörler Çom S, Irmak H, Kesici C ve Besler T. Hazırlayanlar Çakır B ve Vardar C. Obezite ve Fiziksel Aktivite Eğitim Modülleri, Ankara, 2011.
 • -Editörler: Çom S, Irmak H, Kesici C ve Besler T. Hazırlayanlar: Çakır B ve Vardar C. Obezite (Şişmanlık) Konusunda 70 soru 70 cevap,  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2011.
 • -Editörler: Çom S, Irmak H, Kesici C ve Ilgaz Ş. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı, Ankara,2011. 
 • -Çalışma Grubu ve Yayına Hazırlayanlar: Besler T, Bilici S, Buzgan T, Çakır B, Çakır B, Çom S, Güler S, Hasbay A, Irmak H, Kesici C, Keskinkılıç B, Küçükerdönmez Ö ve Yardım N. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2011.
 • -Editörler: Irmak H, Kesici C ve Kahraman N. Koord: Çom S ve Besler T. Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında (6-10 yaş grubu) Büyümenin İzlenmesi Projesi Araştırma Raporu, Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2011.
 • Koordinatörler: Çom S, Irmak H ve Kesici C. Editörler: Şanlıer N, Köksal E ve Bilici S. İstatistiki Değerlendirme Uçkun N. Ve Kara K. Sağlık Çalışanlarında Obezite ve Zayıflık Durumunun Belirlenmesi Araştırma Raporu, Ankara, 2011.
 • Hazırlayanlar: Baş M, Bilici S, Bayrak M ve Tütüncüoğlu C. Koordinatörler: Çom S, Irmak H, Kesici C ve Erkan E. Tam Gün Okullara Yönelik Geliştirilen Menü Modelleri ve Örnek Öğle Yemeği Listeleri, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2010.
 • Koordinatörler: Besler T ve Rakıcıoğlu N. Editörler: Buzgan T, Kesici C. Çelikcan E, Soylu M Bilici S. Beslenme Bilgi Serisi-1,
 • Koordinatörler: Besler T ve Rakıcıoğlu N. Editörler: Buzgan T, Kesici C. Soylu M Erkan E. Tanrıkulu M. Beslenme Bilgi Serisi-2,
 • Koordinatörler: Besler T ve Rakıcıoğlu N. Editörler: Coşkun A, Kesici C. Çelikcan E, Çakır B. Tütüncüoğlu C. Obezite Bilgi Serisi 
 • Koordinatör: Baltacı G. Editörler: Irmak H, Kesici C, Çakır B, Akıncı N, Beşer Z. Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi
 • Koordinatörler: Besler T ve Rakıcıoğlu N. Editörler: Coşkun A, Kesici C. Çelikcan E, Bilici S, Öğül A. Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi
 • Kesici C, Sağlık İçin Doğru Beslen ve Hareket Et: Politikadan Eyleme, Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu Kitabı, s.135-140, 13-14 Kasım 2008, Ankara.
 • Buzgan T, Kesici C, Soylu M, Çelikcan E ve Ünlükoç M. İlköğretim Okullarında Beslenme, Obezite, Fiziksel Aktivite ve Tütünle Mücadele Konularında Düzenlenen Yarışma Albümü, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara,2007.
 • Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 5.baskı, Ankara, 2007. 
 • Koordinatörler: Besler T, Merdol T., Editörler: Buzgan T, Kesici C, Soylu M, Çakır B, Öğül A, Erkan E Beslenme Bilgi Serisi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2006.
 • Hazırlayan: Karaağaoğlu N, Editörler: Kesici C, Çakır B, Kaplan Y, İlköğretim Çocukları İçin Sağlıklı Beslenme, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2006. 
 • Hazırlayan: Aksoydan E, Editörler: Uğurlu M, Buzgan T, Kesici C, Çakır B, Kaplan Y, Ekşi A, Soylu M, Yaşlılık ve Beslenme, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2005. 
 • Kesici C, Çakır B. Muhtelif Ürünlere Ait Üretim,Üretim Yeri Ve İthalat İzinleri İle  Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş Ve Gıda Üretim Yeri Çalışma İzinleri Başvuru Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2001.
 • Kesici C, Çakır B. “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi Yayımlandı”, Temel Sağlık, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, 1(3), s.24, 2004.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM

 • Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen pek çok hizmet içi eğitim programında, kongre, konferans, panel ve seminerde görev almıştır. 
 • Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, UNICEF ve Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen pek çok toplantıya ülke temsilcisi olarak katılmıştır. 
 • Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir çok il ve yurtdışı görevlerde gıda danışmanı olarak görev almıştır.

KOMİSYON ÜYELİKLERİ

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Komisyon Üyeliği,
 • Türk Standartları Enstitüsü Standart Hazırlama Komisyon Üyeliği,
 • Türk Standartları Enstitüsü Standart Hazırlama Komisyon Başkan Vekilliği.
 • Sağlık Bakanlığında 20 ye yakın bilimsel komite üyeliği.

İLETİŞİM

Telefon:

İş     : 0 312 5655312

Cep  : 0 536 4219142

E-posta:

kesicicengiz@gmail.com

cengiz.kesici@saglik.gov.tr