Gürbüz Yüksel

Gürbüz Yüksel

1958 yılında Şavşat’ta doğan Gürbüz YÜKSEL Sağlık Memuru olarak başladığı memuriyete, 1982 yılında mezun olduğu Sağlık Eğitim Enstitüsü sonrasında sırasıyla Diyarbakır, Ankara Keçiören ve Ankara Beypazarı Sağlık Meslek liselerinde öğretmenlik yaparak devam etti.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1990 yılında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde göreve başladı.

Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken 1996 yılında vekâleten ve 1998 yılında ise asaleten Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Çeşitli tarihlerde Personel Genel Müdürü olarak vekâleten görev yaptı.

Halen Sağlık Bakanlığı SBSGM’de Hukuk Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Gürbüz YÜKSEL Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Bilişim Hukuku” alanında Yüksek Lisans yaptı.

Siber Güvenlik, Adli Bilişim, Bilirkişilik, Uzlaştırma ve Arabuluculuk yapma yetkisi sağlayan birçok sertifikalı eğitim programlarına katılmış olup, her yıl düzenlenmekte olan “Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği” Kongresine de Başkanlık yapmaktadır.

Bildirili olarak yurt içi ve yurt dışında katıldığı Bilimsel Kongre ve Konferanslardan bazıları; Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi (1., 2., 3.), Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Kongresi (10., 11., 12.), 10. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi (Sofya), II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, Ufuk Üniversitesi’nde “Malpraktis ve Hemşirelerin Hukuki Sorumlulukları” konulu ve Gazi Üniversitesi’nde “Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Bilgi Güvenliği” konulu konferanslar.

Yayınlanmış “İlk Yardım” ders kitabı ile “Sağlıkta İnsan Kaynakları”, “Sağlık Yönetimi”, “Sağlık Hukuku”, “Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması” ve “Tıbbi Cihazların Siber Güvenliği” konularında bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur.

Vakıf, Dernek gibi kurum ve kuruluşlarda Mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyelikleri mevcut olan, Gürbüz YÜKSEL evli ve üç çocuk babasıdır.